Samhällsutveckling

 

Visst är det väl vi som lär barnen det som de ska använda för att skapa framtiden ?
Kommer verkligen alla vilja bo i städer i framtiden?
Visst är väl exporten viktig för vår ekonomi ?
Bör vi inte ha större möjligheter att försörja oss själva med livsmedel ?
Är det klokt att gissa på att vi människor inte påverkar klimatet?
Finns det konkreta problem som uppstår hos människor som föds i andra länder än Sverige ?
Kan vi verkligen skapa en långsiktigt hållbar framtid som bygger på uttag av icke förnyelsebara naturresurser?

Detta är frågor som hörs i samhällsdebatten som hela tiden engagerar mig, och som jag dedikerar mitt yrkesverksamma liv till att försöka påverka i det som jag tror är rätt riktning.
Vill du veta mer om rätt riktning  enligt mig, och alla spännande ideér som stödjer lösningar i rätt riktning för mina svar?     Hör av dig!