Samhällsutveckling

NÅGRA VÄRDEGRUNDANDE PÅSTÅENDEN SOM ENGAGERAR MIG:

  • Vi som är vuxna ger barnen de färdigheter de behöver för att bygga en hållbar framtid.
  • En levande landsbygd är av stort värde för många människor och kommer så förbli.
  • Sverige behöver bli mer självförsörjande på livsmedel.
  • Jag vill leva på jorden och är övertygad om att kommande generationer också vill det. Då måste vi leva hållbart nu.
  • Jag tror inte människor blir annorlunda som ett resultat av att de föds i andra länder. Självklart formas man av kultur och uppväxt m.m.

Detta är saker som hörs i samhällsdebatten som hela tiden engagerar oss,
Vill du veta mer om rätt riktning enligt oss, och alla spännande projekt som vi arbetar med för att stödja i rätt riktning?
Hör av dig till Patrick på 070 – 314 13 55